PSICOONCOLOGIA


"Una pregunta no realitzada és una porta no oberta"

Marilee Goldberg


Què podem treballar en psicooncologia?

  • Acompanyament i suport emocional, personal i familiar en la malaltia  
  • Inoculació de l'estrès  
  • Diferents tècniques i teràpies
    Relaxació, exposició, narrativa...