TERÀPIA DE PARELLA


"El missatge enviat no és sempre el missatge rebut"

Virginia Satir


Què podem treballar en la teràpia de parella?

  • Educació dels fills 
  • Canvis evolutius 
  • Valors i creences
  • Problemes de comunicació 
  • Resolució de problemes
  • Infidelitat
  • Conflictes amb les famílies d'origen 
  • Rutina i monotonia 
  • Acompanyament en separació i divorci