TERÀPIA INDIVIDUAL ADULTS


"Ni el teu pitjor enemic pot fer-te tant mal com els teus propis pensaments"

Buda


Què podem treballar en la teràpia individual d'adults?

  • Psicoeducació
  • Reestructuració cognitiva
  • Gestió d'emocions
  • Gestió de l'estrès
  • Desenvolupament personal
  • Trastorns adaptatius
    Causats per canvis, pèrdues, dol, problemes relacionals, crisis cicles vitals...
  • Eneagrama de la personalitat